کلتیواتور (شخم زن) گیربکسی

    یکی از مراحل پراهمیت در باغداری و کشاورزی سهم زدن خاک زمین زراعی است. این عمل برای حفظ خاک و بار دادن به بهترین نحو ممکن توسط گیاهان عملی ضروریست. چگالی بالایی که خاک دارد این عمل را بسیار سخت می‌کند و کاربر حتی برای شخم زدن باغ غیر صنعتی خود باید انرژی بسیار بالایی را صرف کنند و این عمل طاقت فرسا را انجام دهد. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی، سهولت این عمل نیز بالا تر رفته و دستگاه های صنعتی ای به نام کلتیواتور ( ماشین شخم زن) اختراع شده اند تا راحتی این کار را به حداکثر برساند.