پمپ آب جتی 1 اسب آبارا

الکتروپمپ جتی ابارا ebara یک اسب (1) مدل AGA 1 m اصلی

پشتیبانی دائمی و مشاوره رایگان ابزاریکا