پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا (پروانه برنجی)

الکتروپمپ بشقابی ابارا ebara یک اسب (1) مدل CMA-B 1 m اصلی  ( پمپ با پروانه برنجی )

پشتیبانی دائمی و مشاوره رایگان ابزاریکا