هیتر سونا

    گسترده ترین پوشش هیتر های سونا در ابزاریکا

    • بدنه های مقاوم و قدرتمند
    • دمادهی بالا با سرعت مناسب
    • ایمنی بالا و قابلیت تنظیم دما و زمان گرما