نازل شوتر بارانی ( آبنما استخری )

آبنمای استخری ( شوتر بارانی )

  • کاهش استرس، فضای جذاب و ایجاد حالتی از آرامش
  • ایجاد هوای تازه با مکانیزم انتقال ویژه آب
  • صرفه جویی در قیمت و میزان آب
  • امکان نورپردازی های متنوع

کافیست تماس بگیرید تا در مورد انواع و ابعاد مختلف به صورت رایگان مشاوره داشته باشید.