تیوپ منبع تحت فشار 500-750 لیتری دهانه 150

برند تیوپ سفا و هاماک – اصل

تعویض سریع، مقاوم و مستحکم در سایزهای مختلف

مشاوره رایگان ( ابزاریکا )