تیوپ منبع تحت فشار ۵۰-۸۰ لیتری دهانه ۸۰

برند تیوپ سفا و هاماک – اصل

تعویض سریع، مقاوم و مستحکم در سایزهای مختلف

مشاوره رایگان ( ابزاریکا )