الکتروپمپ نیم اسب محیطی آبارا PM45

الکتروپمپ ابارا ebara نیم اسب محیطی مدل PRA 0.5 m اصلی

پشتیبانی دائمی و مشاوره رایگان