آرشیو دسته بندی: راهنمای سمپاشی

مهم ترین نکاتی که درباره سمپاشی محصولات کشاورزی باید بدانید

سمپاشی محصولات کشاورزی

از دوران قدیم، کشاورزان و باغداران برای توسعه کشاورزی و افزایش محصولات باغی می دانستند که در کنار آبیاری، کود دهی و برخورداری از نور آفتاب، یکی از اصول اولیه برای محصول خوب، سمپاشی صحیح و به موقع باغاتشان می باشد. البته جدیدا در برخی مزارع بجای سمپاشی برای  حفظ محصولات از روشهای ارگانیک استفاده […]